5. Lokalita Zemplín

Nachádza sa v okrese Trebišov na východe Slovenska, v oblasti. .Zemplínskych vrchov.

Acháty sú roztrúsené na poliach po širokom okolí Zemplína. Z okolia sú známejšie jaspisy, avšak sú často popretkávané chalcedónovými žilkami, čim vytvárajú zvláštnu štruktúru, ktoré sú popísané ako hradbové acháty. Ale tiež aj ako koralový achát. Ako sprievodný minerál sa dá nájsť aj ametyst, obsidián a horský krištál.Ku zberu na tejto lokalite odporúčam vybaviť súhlas s majiteľmi pozemkov. Ukážky achátov y tejto lokality sú zobrazené na nasledujúcich obrázkoch.

Jeden z najkrajších zo zbierky zo Zemplína.

Typický achát / jaspis/ zo Zemplína.
Žilový /hradbový achát z lokality Zemplín.
japis- achát- lokalta Zemplín
Detail achátu v hornine/Zemplín, šírcmka obr. 1,5cm/
Ametystová žilka z lokality Zemplín

6. Lokalita Slanec

Obec 13 km na JZ od Sečoviec, okr. Košice okolie.
Acháty sa tu nachádzajú v kameňolome na obidvoch poschodiach pri železničnej stanici Slanec, ktorý je ešte v prevádzke. Tvorí výplň v pyroxenickom andezite. Má svetlomodrú až bielu farbu. V niektorých prípadoch tvorí výplň dutín kalcit medovožltej farby.
Na tejto lokalite sa vyskytuje s ostatnými sprievodnými minerálmi.Acháty nie sú časté a nájdenie krajšieho kúsku dáva veľkú námahu. Do lomu možno vstúpiť len so súhlasom majiteľa.

Ukážky achátov z lokality Slanec, /modrý, alebo priesvitný chalcedón s medovožltým kalcitom.

———————————————————————————————————

7. Lokalita Kvetnica

Okr. Poprad.
V okolí Kvetnice sú dva lomy na kraji lesa. V obidvoch sa vyskytujú acháty červenej až ružovej farby, ktorá je v tejto lokalite pre tieto acháty charakteristická. Lom, ktorý je bližšie pri Poprade bol Acháty vytvárajú nepravidelný guľovitý tvar. Zvonku majú tmavozelenú až takmer čiernu farbu.
Hojne sa vyskytujú malé úlomky chalcedónov sýtočervenej farby, karneoly, ktoré tvoria okraje achátov. Tiež je častý výskyt žilových zelených epidotov. Žial pri banskej činnosti mnohé acháty popraskajú a ťažko sa brúsia. Málokedy sa dá objaviť achát s kvalitnou neporušenou štruktúrou. Menší lom pri Poprade sa už podľa všetkého rekultivuje a ťažba tam je už dávnejšie ukončená. Medzičasom už bol zatopený a zber je tu nemožný. Druhý lom je činnú a vstup je možný len so súhlasom vedenia lomu. Materiál sa rozváža po širokom okolí, na výstavby ciest, autostrády…. Preto pekné vzorky z tohto lomu môžete nájsť aj posypoch lesných cestičiek vo Vysokých Tatrách alebo na štrkoviskách pre výstavbu ciest a autostrády.

Niekoľko ukážok achátov z lokality Kvetnica.
Achát v hornine z Kvetnice
Vzbrúsená epidotová žila z Kvetnice

8. Lokalita Sirník

Okres Trebišov, Zemplínske vrchy.

Na túto lokalitu ma upozornil môj priateľ Ľudo, zo Spišskej novej vsi. Kopec Malá Moľva bola celá odbagrovaná, ako budúce úložisko smetia pre okres Trebišov. Haldzkameňov okolo roku 2000 sa drvili na rôznu frakciu a medzi nimi sa objavolali pekné úlomky jaspisov, achátov a opálov. Kamene sa za pár rokov rozniesli po stavbách a ako sa smetisko rozširovalo, postupne lokalitu yanášali odpadom a v súčasnej dobe sa nachádza pod niekoľkometrovou vrstvou smetia. Síce na okolitých poliach sa dajú nájsť menšie úlomky, ale kvalitou sa nemajú na tie, ktoré sa objavili pri úpravách povrchu v tých časoch. V pieskovni pri vchode na smetisko sa dajú nájsť aj pekné kusové /aj väčšie- niekoľko kilové/ vzorky kusových jaspisov žltej a červenej farby.

Obrázky vzoriek achátov a jaspisov z lokality Sirník. / Zo zbierok autora sránky/
Viacfarebný achát z lokality Sirník, dole detail z tohto achátu, šírka obr. cca 8mm.

9. Lokalita BANSKÉ

Banské, okr. Vranov nad Topľou.

Vzorky minerálov  z tejto lokality nemôžeme radiť medzi acháty. Sú to limnokvarcity s veľmi peknou a zaujímavou štruktúrou.  Obvykle na vrchu sú hnedé, až tmavohnedé a vo vnútri sú buď svetlé, sivé až čierne, niekedy vytvárajúce kresby pripomínajúce acháty. Prvýkrát som ich uvidel v múzeu v Novej Pake medzi achátmi s popisom „Slovenské acháty“, pričom skutočný achát zo Slovenska v tom čase som tam nevidel ani jeden.Vzorky však ma veľmi zaujali a začal som ich zbierať. Po vybrúsení sú veľmi pekné a zaujímavé, preto tu vkladám niekoľko ukážok. Limnokvarcity sú roztrúsené po širokom okolí obce.

Limnokvarcity- Banské /kačička/
Limnokvarcit – Banské /Pacman/
Limnokvarcit – Banské /autíčko/
Všetky vzorky  z lokality Banské sú zo zbierok  autora.