10. Ostatné lokality achátov na Slovensku

Lokality popísané v predchádzajúcom sú len tie najznámejšie, možno v budúcnosti sa tu objavia aj iné. Zberatelia na rôznych burzách občas majú ukážky achátov z iných lokalít, ktoré literatúra uvádza. Niektoré vzorky som videl v múzeách alebo na výstavkách minerálov.

Na Slovensku je ešte niekoľko lokalít v oblasti Nízkych Tatier – napr.v  Malužinej – sú veľmi podobné achátom z Kvetnice. Taktiež v oblasti Malých Karpát – Lošonec a Sološnica.

Ale stretol som sa aj s achátmi spod Poľany  z okolia Detvy a tiež mám v zbierke zvláštne ukážky z lokality Dobšiná, kde červenkasté chalcedóny a karneoly sa prelínajú so zelenými pásmi zelenkastých serpentinitov. . Oblasť Štiavnických vrchov skrýva ešte veľa nálezsk, ktoré sa už objavujú na burzách.. Nie je vylúčené, že pozorný zberateľ na týchto spomínaných lokalitách objaví nové, nádherné vzorky.  Okolie Poľany, Malé Karpaty, ale hlavne Slanské, Štiavnické a Zemplínske vrchy môžu priniesť ešte mnoho prekvapení..

Taktiež ostatné drahé kamene sú veľmi zaujímavé. Mňa zaujímajú hlavne tie, ktoré sa dajú vyleštiť, najmä opály, obsidiány , jaspisy,, ale aj iné minerály.

10. Lokality v Štiavnických vrchoch

V Štiavnických horách sa skrýva veľa nádherných minerálov, ktoré je možné vidieť na miestnych burzách, alebo u miestnych zberateľov. Vdaka dobrým priateľom sa mi podarilo preskúmať pár miest v tomto okolí a vybrúsil som viac ako 500 vzoriek achátov.. Niektoré som si nechal v zbierke a niektoré som daroval,vymenil alebo zobral na burzu.Yaujímavá bola pestrosť achátov, ich zloženie a farby. Sú medzi nimi krásne modré chalcedónové guľky, ako z Breziny, ale aj pestrofarebné jaspisz. a acháty typu thunderegs. Lokality v tom čase boli neporušené zberateľskou činnosťou, preto tu viac o miestach nespomínam a verím, že to tak dlho zostane.

Uvádzam aspoň niekoľko obrázkov achátov y týchto lokalít pre potešenie očí.

Modré acháty typu thundereggs zo Štiavnických vrchov.
Pestrofarebné jaspisy a acháty zo Štiavnických vrchov

11. Lokalita Dobšiná

Lokalita Dobšiná sa nachádza v okrese Rožnava. Objavenie achátov na týchto miestach v deväťdesiatych rokoch bolo veľkým prekvapením, Po odbagrovaní svahu pre úpravu solárnej elektrárne na území bývalého azbestového lomu sa objavili yaujímavé žilové acháty. Aspon pár fotiek z tejto lokality:

Acháty z lokality Dobšiná
Achát z Dobšinej v serpentinite, dole detail. / rok nálezu 2011/

No a na záver aspon niekoľko informáícií o mojej snahe spropagovať informácie o nádherných mineráloch v našej krajine. Ako bývalý učiteľ z priemyslovky poznám mládež a vidím, ako sa vyvíja záujem o prírodu a dobrodružstvá na horách. Ak len troška upútam ich pozornosť, táto práca mala význam .Možno niektoré výrazy v mojich popisoch  nie sú odborné, zbieram acháty  s nadšením a s láskou zberateľa, aj keď nie som profesionál, ani geológ. Zverejnenie tejto stránky je len snaha podeliť sa s priateľmi o mnohoročné skúsenosti a s ukážkami vzoriek s inými zberateľmi, či už od nás alebo zo sveta. Verím,že poteším mnohých, ktorí podobne brázdia neznáme a neobjavené zákutia prírody a objavujú možno ešte neobjavené. Všetkým v tejto činnosti prajem odhodlanie a vytrvalosť. Presné popisy lokalít tu zámerne neuvádzam, k nim  zberateľ sa musí dopracovať sám. O lokalitách vediem presné záznamy so súradnicami z GPS prístrojov. Tieto informácie si však každý  zberateľ chráni a považuje to za cennejšie než samotnú zbierku. Acháty si režem a brúsim sám. Teraz už za viac, než 30 rokov tejto činnosti som vybrúsil niekoľko desiatok tisíc kusov, či už do mojej zbierky, alebo pre priateľov a na burzy.

/Snáď ešte prosba, aby ste postupovali pri zbere s úctou k prírode a k okoliu, aby aj tí, čo prídu po vás, mohli mať šancu potešiť sa z nálezov./